ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๐๓๐/๒๕๕๘) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๐๓๐/๒๕๕๘) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2558/09/05

Files

421d6ed21c02b831a6e2b3ba5a7fe2cd.pdf

Citation

“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๐๓๐/๒๕๕๘) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed March 2, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5316.

Output Formats