ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘

Dublin Core

Title

ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘

Date

2558/11/07

Files

8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘.pdf

Citation

“ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘,” KKU Archives, accessed May 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5314.

Output Formats