ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก พ.ศ. ๒๕๕๘

Dublin Core

Title

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก พ.ศ. ๒๕๕๘

Date

2558/10/03

Files

37318510a180effb1868bec4584a83be.pdf

Citation

“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก พ.ศ. ๒๕๕๘,” KKU Archives, accessed February 27, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5313.

Output Formats