ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

Dublin Core

Title

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

Date

2559/08/03

Files

ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙.pdf

Citation

“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙,” KKU Archives, accessed November 30, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5295.

Output Formats