ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

Dublin Core

Title

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

Date

2559/06/05

Files

5dfd87c775814e9d767e55e05c6aa65f.pdf

Citation

“ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙,” KKU Archives, accessed November 30, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5294.

Output Formats