คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 62/2561 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

Dublin Core

Title

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 62/2561 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

Date

2560/10/17

Files

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 62  2561.pdf

Citation

“คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 62/2561 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ),” KKU Archives, accessed May 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5279.

Output Formats