คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 863/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานโครงการ ก่อสร้างสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

Dublin Core

Title

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 863/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานโครงการ ก่อสร้างสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

Date

2561/01/29

Files

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 863 2561.pdf

Citation

“คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 863/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานโครงการ ก่อสร้างสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ),” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5278.

Output Formats