คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5494/2560 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

Dublin Core

Title

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5494/2560 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

Date

2560/10/17

Files

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5494  2560.pdf

Citation

“คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5494/2560 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ),” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5280.

Output Formats