ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2555

Dublin Core

Title

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2555

Date

2555/02/07

Contributor

-

Files

59.pdf

Citation

“ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2555,” KKU Archives, accessed July 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5089.

Output Formats