ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

Dublin Core

Title

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

Date

2557/10/04

Contributor

-

Files

60.pdf

Citation

“ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557,” KKU Archives, accessed May 20, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5090.

Output Formats