ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2555

Dublin Core

Title

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2555

Date

2555/08/17

Contributor

-

Files

58.PDF

Citation

“ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2555,” KKU Archives, accessed July 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5088.

Output Formats