ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553

Dublin Core

Title

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553

Date

2553/04/29

Contributor

-

Files

57.pdf

Citation

“ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5087.

Output Formats