การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่7

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 6/2522 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การย้ายที่ทำการของกองอาคารสถานที่
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การฝึกสอนวิชาทหารปีการศึกษา 2522
4.2 แบบประกาศนียบัตรโรงเรียนพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-04-11

Files

d2522-7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed July 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/499.

Output Formats