งานเกษียณอายุราชการ “มุทิตาจิต แด่...รองศาสตราจารย์นายแพทย์ นพดล ทองโสภิต 24 กันยายน 2536”

Dublin Core

Title

งานเกษียณอายุราชการ “มุทิตาจิต แด่...รองศาสตราจารย์นายแพทย์ นพดล ทองโสภิต 24 กันยายน 2536”

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2536-09-24

Identifier

P2078-2089/2536

Files

P2078 2536.jpg
P2079 2536.jpg
P2080 2536.jpg
P2081 2536.jpg
P2082 2536.jpg
P2083 2536.jpg
P2084 2536.jpg
P2085 2536.jpg
P2086 2536.jpg
P2087 2536.jpg
P2088 2536.jpg
P2089 2536.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “งานเกษียณอายุราชการ “มุทิตาจิต แด่...รองศาสตราจารย์นายแพทย์ นพดล ทองโสภิต 24 กันยายน 2536”,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/4424.

Output Formats