งานเกษียณอายุราชการ อ.ภิญโญ อร่ามเลื่อม มี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดี, คณะผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมในพิธี

Dublin Core

Title

งานเกษียณอายุราชการ อ.ภิญโญ อร่ามเลื่อม มี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดี, คณะผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมในพิธี

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2536-09-24

Identifier

P2040-2077/2536

Files

P2040 2536.jpg
P2041 2536.jpg
P2042 2536.jpg
P2043 2536.jpg
P2044 2536.jpg
P2045 2536.jpg
P2046 2536.jpg
P2047 2536.jpg
P2048 2536.jpg
P2049 2536.jpg
P2050 2536.jpg
P2051 2536.jpg
P2052 2536.jpg
P2053 2536.jpg
P2054 2536.jpg
P2055 2536.jpg
P2056 2536.jpg
P2057 2536.jpg
P2058 2536.jpg
P2059 2536.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “งานเกษียณอายุราชการ อ.ภิญโญ อร่ามเลื่อม มี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดี, คณะผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมในพิธี,” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/4421.

Output Formats