ผู้แทนทุนฟูจิโมโต้ เยือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ให้การต้อนรับ

Dublin Core

Title

ผู้แทนทุนฟูจิโมโต้ เยือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ให้การต้อนรับ

Date

2536-10-03

Identifier

P2154-2155/2536

Files

P2154 2536.jpg
P2155 2536.jpg

Citation

“ผู้แทนทุนฟูจิโมโต้ เยือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ให้การต้อนรับ,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/4226.

Output Formats