งานเกษียณอายุราชการ ปี 36 “ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2536” มี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดี เป็นประธาน

Dublin Core

Title

งานเกษียณอายุราชการ ปี 36 “ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2536” มี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดี เป็นประธาน

Description

- ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดี P2132
- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต P2133-2134
- พิธีบายศรีสู่ขวัญ P2135-2141
- อธิการบดีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ P2142-2145

Date

2536-09-30

Identifier

P2132-2153/2536

Files

P2132 2536.jpg
P2133 2536.jpg
P2134 2536.jpg
P2135 2536.jpg
P2136 2536.jpg
P2137 2536.jpg
P2138 2536.jpg
P2139 2536.jpg
P2140 2536.jpg
P2141 2536.jpg
P2142 2536.jpg
P2143 2536.jpg
P2144 2536.jpg
P2145 2536.jpg
P2146 2536.jpg
P2147 2536.jpg
P2148 2536.jpg
P2149 2536.jpg
P2150 2536.jpg
P2151 2536.jpg

Citation

“งานเกษียณอายุราชการ ปี 36 “ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2536” มี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดี เป็นประธาน,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/4225.

Output Formats