ศาสตราจารย์ ดร.พิมล กลกิจ

Dublin Core

Title

ศาสตราจารย์ ดร.พิมล กลกิจ

Description

10 เมษายน 2512 - 2 กันยายน 2518

พ.ศ. 2520 ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2512-04-10

Files

02-pimon-s.jpg

Citation

“ศาสตราจารย์ ดร.พิมล กลกิจ,” KKU Archives, accessed July 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/3905.

Output Formats