สมุดเชียร์/ตุ้งติ้ง/ที่หนีบเน็คไทค์ (วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น)

Dublin Core

Title

สมุดเชียร์/ตุ้งติ้ง/ที่หนีบเน็คไทค์ (วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น)

Description

สมุดเชียร์/ตุ้งติ้ง/ที่หนีบเน็คไทค์ (วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น)

Creator

นายศุภวัชฌ์ บุตรดีสุวรรณ (นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มข.)

Date

2560/05/17

Format

1 ชิ้น,1 ชิ้น,1 ชิ้น

Identifier

มข.523

Files

มข.523.JPG

Citation

นายศุภวัชฌ์ บุตรดีสุวรรณ (นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มข.), “สมุดเชียร์/ตุ้งติ้ง/ที่หนีบเน็คไทค์ (วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น),” KKU Archives, accessed May 29, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/3867.

Output Formats