สมุดเชียร์/หัวเข็มขัด/ที่หนีบเน็คไทด์/ตุ้งติ้ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Dublin Core

Title

สมุดเชียร์/หัวเข็มขัด/ที่หนีบเน็คไทด์/ตุ้งติ้ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Description

สมุดเชียร์/หัวเข็มขัด/ที่หนีบเน็คไทด์/ตุ้งติ้ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Creator

นางสาวนันทิศา ทินนรัตน์

Date

2560/05/17

Format

2 เล่ม,1 ชิ้น,1 ชิ้น,1 ชิ้น

Identifier

มข.522

Files

มข.522.JPG

Citation

นางสาวนันทิศา ทินนรัตน์, “สมุดเชียร์/หัวเข็มขัด/ที่หนีบเน็คไทด์/ตุ้งติ้ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,” KKU Archives, accessed December 5, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/3866.

Output Formats