“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สภานิสิต – นักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา”

Dublin Core

Title

“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สภานิสิต – นักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา”

Description

“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สภานิสิต – นักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” [ต้นฉบับ/ตัวจริง]

Creator

นายภาสกร เตือประโคน

Date

2552-8-13

Format

27.5x39 ซม.

Identifier

มข. 335

Files

มข.335.JPG

Citation

นายภาสกร เตือประโคน, ““บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สภานิสิต – นักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา”,” KKU Archives, accessed December 3, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/2051.

Output Formats