สมุดบันทึกของ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

สมุดบันทึกของ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

สมุดบันทึกของ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 เล่ม

Creator

ประภาพร มณฑาทิพย์
เมื่อ 10 ส.ค. 2553

Date

4/08/2554

Format

11X15

Identifier

มข.190

Files

มข.190.JPG

Citation

ประภาพร มณฑาทิพย์ เมื่อ 10 ส.ค. 2553 , “สมุดบันทึกของ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed November 29, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1936.

Output Formats