งานลอยกระทง 2531 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

งานลอยกระทง 2531 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P2127/2531- ขบวนแห่ลอยกระทงจากคณะต่างๆ
P2128-2130/2531- กระทงที่ส่งเข้าประกวด
P2131-2135/2531- นักศึกษาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และประชาชนทั่วไปลอยกระทงในบึงสีฐาน
P2136-2137/2531- รศ.ณรงค์ กุหลาบ กล่าวบนเวที
P2138-2139/2531- รศ.ดร.ศิริชัย ชัยชนะวงศ์ กล่าวบนเวที
P2140-2144/2531- การแสดงบนเวที
P2145- ดอกไม้ไฟ
P2145/2531/2531- นางนพมาศ
P2160-2162/2531- คณะกรรมการและผู้ชม
P2163-2178/2531- ผู้ชนะการประกวดและมอบรางวัล

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2531-11-23

Files

P2127 2531.jpg
P2128 2531.jpg
P2129 2531.jpg
P2130 2531.jpg
P2131 2531.jpg
P2132 2531.jpg
P2133 2531.jpg
P2134 2531.jpg
P2135 2531.jpg
P2136 2531.jpg
P2137 2531.jpg
P2138 2531.jpg
P2139 2531.jpg
P2140 2531.jpg
P2141 2531.jpg
P2142 2531.jpg
P2143 2531.jpg
P2144 2531.jpg
P2145 2531.jpg
P2146 2531.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “งานลอยกระทง 2531 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed December 8, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1793.

Output Formats