พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2534 (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

และสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ)- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2534 (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

และสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ)- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2534-11-19

Files

P1968 2534.jpg
P1967 2534.jpg
P1969 2534.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2534 (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

และสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ)- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1786.

Output Formats