วันปิยมหาราช : รศ.นพ.สมพร โพธินาม

นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ

ลานพระรูปรัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

Dublin Core

Title

วันปิยมหาราช : รศ.นพ.สมพร โพธินาม

นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ

ลานพระรูปรัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2531-10-23

Files

P1903 2531.jpg
P1904 2531.jpg
P1905 2531.jpg
P1906 2531.jpg
P1907 2531.jpg
P1908 2531.jpg
P1909 2531.jpg
P1910 2531.jpg
P1911 2531.jpg
P1912 2531.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “วันปิยมหาราช : รศ.นพ.สมพร โพธินาม

นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ

ลานพระรูปรัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น,” KKU Archives, accessed October 25, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1720.

Output Formats