พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย เรื่อง”วัฒนธรรมไทย” จัดโดยกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม ร่วมด้วย

Dublin Core

Title

พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย เรื่อง”วัฒนธรรมไทย” จัดโดยกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม ร่วมด้วย

SubjectDescription

P1545/2530 - รศ.ระจิต (คณะศึกษาศาสตร์) กล่าว
P1546-1548/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม มอบรางวัล
P1549-1550/2530 - ผู้รับรางวัล

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-11-19

Files

P1543 2530.jpg
P1544 2530.jpg
P1545 2530.jpg
P1546 2530.jpg
P1547 2530.jpg
P1548 2530.jpg
P1549 2530.jpg
P1550 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย เรื่อง”วัฒนธรรมไทย” จัดโดยกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม ร่วมด้วย,” KKU Archives, accessed February 4, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1719.

Output Formats