พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Description

P2105-2108-รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, อธิการบดีและคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
P2109-2127-ทรงจุดธูป เทียน เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารมหิตลานุสรณ์
P2128-2129-คณะทันตแพทยศาสตร์--ภาพอาคารมหิตลานุสรณ์

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-12-13

Identifier

P2105-2129/2533

Files

P2105 2533.jpg
P2106 2533.jpg
P2107 2533.jpg
P2108 2533.jpg
P2109 2533.jpg
P2110 2533.jpg
P2111 2533.jpg
P2112 2533.jpg
P2113 2533.jpg
P2114 2533.jpg
P2115 2533.jpg
P2116 2533.jpg
P2117 2533.jpg
P2118 2533.jpg
P2119 2533.jpg
P2120 2533.jpg
P2121 2533.jpg
P2122 2533.jpg
P2123 2533.jpg
P2124 2533.jpg
P2126 2533.jpg
P2127 2533.jpg
P2128 2533.jpg
P2129 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,” KKU Archives, accessed July 4, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1581.

Output Formats