ต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกสีสะหวาด แก้วบุนพัน และคณะ 5 สิงหาคม 2532 โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ

Dublin Core

Title

ต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกสีสะหวาด แก้วบุนพัน และคณะ 5 สิงหาคม 2532 โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ

Description

P1014-1020 อธิการบดี และคณะ ให้การต้อนรับ
P1021-1025 รับมอบของที่ระลึก
P1033-1034 ฯพณฯ พลเอกสีสะหวาด เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-08-05

Identifier

P1014-1034/2532

Files

P1014 2532.jpg
P1015 2532.jpg
P1016 2532.jpg
P1017 2532.jpg
P1018 2532.jpg
P1019 2532.jpg
P1020 2532.jpg
P1021 2532.jpg
P1022 2532.jpg
P1023 2532.jpg
P1024 2532.jpg
P1025 2532.jpg
P1026 2532.jpg
P1027 2532.jpg
P1028 2532.jpg
P1029 2532.jpg
P1030 2532.jpg
P1031 2532.jpg
P1032 2532.jpg
P1033 2532.jpg
P1034 2532.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกสีสะหวาด แก้วบุนพัน และคณะ 5 สิงหาคม 2532 โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ,” KKU Archives, accessed May 25, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1523.

Output Formats