พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2533 โดยมี

รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

และคณะผู้บริหารร่วมด้วยในพิธี

Dublin Core

Title

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2533 โดยมี

รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

และคณะผู้บริหารร่วมด้วยในพิธี

Description

P623-624- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าว

P625-636- นักศึกษากล่าวคำไหว้ครู และนำพานดอกไม้ไหว้อธิการบดี

P637-639- พานไหว้ครูจากคณะต่าง ๆ และการให้คะแนนจากคณะกรรมการ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-06-22

Identifier

P623-639/2533

Files

P623 2533.jpg
P624 2533.jpg
P625 2533.jpg
P626 2533.jpg
P627 2533.jpg
P628 2533.jpg
P629 2533.jpg
P630 2533.jpg
P631 2533.jpg
P632 2533.jpg
P633 2533.jpg
P634 2533.jpg
P635 2533.jpg
P636 2533.jpg
P637 2533.jpg
P638 2533.jpg
P639 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2533 โดยมี

รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

และคณะผู้บริหารร่วมด้วยในพิธี,” KKU Archives, accessed November 30, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1516.

Output Formats