เอกสาร “ปฏิญญาจามจุรี ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย”

Dublin Core

Title

เอกสาร “ปฏิญญาจามจุรี ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย”

Description

เอกสาร “ปฏิญญาจามจุรี ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย”
[มีเฉพาะฉบับถ่ายเอกสาร /ต้นฉบับถูกจัดเก็บไว้ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]

Creator

นายภาสกร เตือประโคน

Date

21/01/2558

Format

A4

Identifier

อ.095

Files

อ.095.JPG

Collection

Citation

นายภาสกร เตือประโคน, “เอกสาร “ปฏิญญาจามจุรี ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย”,” KKU Archives, accessed December 6, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1491.

Output Formats