ภาพที่ระลึกจากองค์การบริหาร องค์การนักศึกษาปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยสงขลา วิทยาเขตตรัง

Dublin Core

Title

ภาพที่ระลึกจากองค์การบริหาร องค์การนักศึกษาปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยสงขลา วิทยาเขตตรัง

Description

ภาพที่ระลึกจากองค์การบริหาร องค์การนักศึกษาปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยสงขลา วิทยาเขตตรัง

Creator

นายภาสกร เตือประโคน

Date

04/05/2555

Format

45 X 30

Identifier

อ.078

Files

อ.078.JPG

Collection

Citation

นายภาสกร เตือประโคน, “ภาพที่ระลึกจากองค์การบริหาร องค์การนักศึกษาปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยสงขลา วิทยาเขตตรัง,” KKU Archives, accessed December 9, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1371.

Output Formats