Browse Items (14 total)

  • Tags: ถ้วยรางวัล

มข.556.JPG
ถ้วยรางวัล VIP

มข.327.JPG
ถ้วยรางวัล ข้อความ “การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล รางวัลชนะเลิศเกมส์เดี่ยวสูงสุด หญิง”

มข.154.JPG
ถ้วยเกียรติยศรางวัลVIP มอบแด่ ผศ.ดร.วินัย ใจขาน การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 7 24 มกราคม 2552

มข.153.JPG
ถ้วยเกียรติยศขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 6 25 มกราคม 2552 มอบแด่ ผศ.ดร.วินัย ใจขาน

มข.041.JPG
(ข้อความ) รางวัลชมเชยประกวดกระทงงานลอยกระทงประจำปี 2532 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.038.JPG
ถ้วยรางวัลที่ 3 กระทงใหญ่ประเพณีลอยกระทง 2530 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.037.JPG
ถ้วยรางวัลชนะเลิศกองเชียร์การแข่งขันกีฬาสี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
**ถ้วยรางวัล (พลาสติกเคลือบสีทอง)

มข.036.JPG
ถ้วยรางวัลขวัญใจสปอร์ตไนท์ สโมสรอาจารย์-ข้าราชการมข.
**ถ้วยรางวัลสีทอง ฐานไม้ทรงกลม ริบบิ้นสีแดง

มข.035.JPG
รางวัลชนะเลิศกีฬาสี สำนักวิทยบริการ
**ถ้วยรางวัลสีทอง ฐานไม้ทรงสี่เหลี่ยม ตรงการถ้วยรางวัลมี 4 เสา ริบบิ้นสีเหลือง
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2