หนังสืออนุสรณ์ หนังสือรุ่น

Dublin Core

Title

หนังสืออนุสรณ์ หนังสือรุ่น

Collection Items

บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2514
หนังสืออนุสรณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีพ.ศ.2514
ในหนังสือจะแสดงกระแสพระราชดำรัส คำโอวาทของคณบดีคณะต่างๆ ข้อมูลบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2514 ภาพกิจกรรมต่างๆของบัณฑิตที่ผ่านมา และลำดับเหตุการณ์ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่12
หนังสืออนุสรณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่12
ในหนังสือจะแสดงคำโอวาทจากครูถึงศิษย์ บทความ บทกลอน สอนบัณฑิต รวมไปถึงการย้อนวันวาน และข้อมูลของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นที่12

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15-16
หนังสืออนุสรณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่15-16
ในหนังสือจะแสดงรายชื่อคณาจารย์ในคณะต่างๆ ข้อมูลบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นที่15-16 บทความต่างๆ และรูปภาพกิจกรรมต่างๆ

กาลพฤกษ์ 2510
ในหนังสือจะแสดงคำโอวาทของคณบดีในคณะต่างๆ รายชื่อคณาจารย์ บทความ การแนะแนว และภาพกิจกรรมต่างๆ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2514-2515
ในหนังสือจะแสดงกลอน บทความ และข้อมูลของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นปี2514-2515
View all 7 items

Collection Tree

  • หนังสืออนุสรณ์ หนังสือรุ่น