บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2514

Dublin Core

Title

บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2514

Description

หนังสืออนุสรณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีพ.ศ.2514
ในหนังสือจะแสดงกระแสพระราชดำรัส คำโอวาทของคณบดีคณะต่างๆ ข้อมูลบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2514 ภาพกิจกรรมต่างๆของบัณฑิตที่ผ่านมา และลำดับเหตุการณ์ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2514

Identifier

มข./02 3 2514

Files

บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2514.pdf

Citation

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2514,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1855.

Output Formats