...คือวันนี้

Dublin Core

Title

...คือวันนี้

Subject

หนังสืออนุสรณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่18 ปีพ.ศ.2527
ในหนังสือจะแสดงคำโอวาทของคณบดีในคณะต่างๆ , ประวัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น , บทความต่างๆ และข้อมูลของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่18

Creator

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2527

Identifier

มข./02 7

Files

คือวันนี้.pdf

Citation

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “...คือวันนี้,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1848.

Output Formats