ภาพถ่ายปี 2524

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2524

Items in the ภาพถ่ายปี 2524 Collection

กีฬาประเพณี มข.-มช. 2524 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาพสี)
P1-14/2524 พิธีเปิดประเพณี มข.-มช. และขบวนนักกีฬาทั้งสองสถาบัน
P15-17/2524 การแข่งขันกีฬา…

กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทอด ณ วัดโพธิ์คำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร เป็นประธาน
P57-63- ภาพขาว-ดำ : ขนาด 2P

P64-84- พิธีผูกเสี่ยว (ภาพสี)

P85-89- พาแลง (ภาพสี)

P90- นิทรรศการงานไหม (ภาพสี)

งานแห่เทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวพาแลง จ.ขอนแก่น
P165-174 ภาพขาว-ดำ : ขนาด 2P
P175-185 พิธีผูกเสี่ยว (ภาพสี)
P186-201 พาแลง (ภาพสี)
P202-203 นิทรรศการงานไหม (ภาพสี)

วันมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ<br />
ครั้งที่ 3 ณ คณะพยาบาลศาสตร์
P204-210/2524- วันมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ณ…

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
P220-224 ภาพขาว-ดำ : ขนาด 2P
P225 ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร รับพระราชทานปริญญาบัตร สาขา.......
P226-P229 ภาพสี
P230-231…

Collection Tree