สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)

ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระบิดาและสมเด็จพระศรีนครินทร์

ณ วัดเบญจมบพิตร (ภาพขาว-ดำ)

Dublin Core

Title

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)

ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระบิดาและสมเด็จพระศรีนครินทร์

ณ วัดเบญจมบพิตร (ภาพขาว-ดำ)

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2524-10-15

Identifier

P48-54/2524

Files

P48 2524.jpg
P49 2524.jpg
P50 2524.jpg
P51 2524.jpg
P52 2524.jpg
P53 2524.jpg
P54 2524.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์ , “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)

ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระบิดาและสมเด็จพระศรีนครินทร์

ณ วัดเบญจมบพิตร (ภาพขาว-ดำ),” KKU Archives, accessed April 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1084.

Output Formats