วันมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 3 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

Dublin Core

Title

วันมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 3 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

Description

P204-210/2524- วันมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2524-12-04

Identifier

P204-210/2524

Files

P204 2524.jpg
P205 2524.jpg
P206 2524.jpg
P207 2524.jpg
P208 2524.jpg
P209 2524.jpg
P210 2524.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “วันมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 3 ณ คณะพยาบาลศาสตร์,” KKU Archives, accessed February 8, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1102.

Output Formats