คณะพยาบาลศาสตร์ ทำพิธีมอบหมวกพยาบาลแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 75 คน โดยนายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น

Dublin Core

Title

คณะพยาบาลศาสตร์ ทำพิธีมอบหมวกพยาบาลแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 75 คน โดยนายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น

Description

P74-80/2517- เปิดงานในพิธีมอบหมวกพยาบาลแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2
P81-89/2517- นักศึกษาพยาบาลรับหมวก

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2517-06-24

Identifier

P74-89/2517

Files

P74 2517.jpg
P75 2517.jpg
P76 2517.jpg
P77 2517.jpg
P78 2517.jpg
P79 2517.jpg
P80 2517.jpg
P81 2517.jpg
P82 2517.jpg
P83 2517.jpg
P84 2517.jpg
P85 2517.jpg
P86 25817.jpg
P87 2517.jpg
P88 2517.jpg
P89 2517.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “คณะพยาบาลศาสตร์ ทำพิธีมอบหมวกพยาบาลแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 75 คน โดยนายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น,” KKU Archives, accessed April 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/881.

Output Formats