พิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนาอนามัยของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่บ้านโนนอุดม ตำบลโนนอุดม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยนายผดุงศักดิ์ ชัยยะ นายอำเภอภูเวียงเป็นประธาน เมื่อเวลา 09.00 น. โดยนักศึกษาจะตั้งค่ายอยู่ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2517

Dublin Core

Title

พิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนาอนามัยของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่บ้านโนนอุดม ตำบลโนนอุดม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยนายผดุงศักดิ์ ชัยยะ นายอำเภอภูเวียงเป็นประธาน เมื่อเวลา 09.00 น. โดยนักศึกษาจะตั้งค่ายอยู่ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2517

Description

P25-28/2517- พิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนาอนามัยของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่บ้านโนนอุดม ตำบลโนนอุดม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยนายผดุงศักดิ์ ชัยยะ นายอำเภอภูเวียงเป็นประธาน เมื่อเวลา 09.00 น. โดยนักศึกษาจะตั้งค่ายอยู่ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2517

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2517-03-23

Identifier

P25-28/2517

Files

P25 2517.jpg
P26 2517.jpg
P27 2517.jpg
P28 2517.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนาอนามัยของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่บ้านโนนอุดม ตำบลโนนอุดม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยนายผดุงศักดิ์ ชัยยะ นายอำเภอภูเวียงเป็นประธาน เมื่อเวลา 09.00 น. โดยนักศึกษาจะตั้งค่ายอยู่ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2517,” KKU Archives, accessed April 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/871.

Output Formats