พิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต รุ่นที่ 7 โดย ฯพณฯ บุญชนะ อัตถากร มาบรรยายเรื่อง “ความรับผิดชอบของบัณฑิตต่อสังคม” ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์

Dublin Core

Title

พิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต รุ่นที่ 7 โดย ฯพณฯ บุญชนะ อัตถากร มาบรรยายเรื่อง “ความรับผิดชอบของบัณฑิตต่อสังคม” ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์

Description

P6-10/2517- พิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต รุ่นที่ 7 โดย ฯพณฯ บุญชนะ อัตถากร มาบรรยายเรื่อง “ความรับผิดชอบของบัณฑิตต่อสังคม” ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2517-02-12

Identifier

P6-10/2517

Files

P6 2517.jpg
P7 2517.jpg
P8 2517.jpg
P9 2517.jpg
P10 2517.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต รุ่นที่ 7 โดย ฯพณฯ บุญชนะ อัตถากร มาบรรยายเรื่อง “ความรับผิดชอบของบัณฑิตต่อสังคม” ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์,” KKU Archives, accessed April 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/860.

Output Formats