พิธีทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วังสระปทุม

Dublin Core

Title

พิธีทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วังสระปทุม

Description

P28-P32/2515- พิธีทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วังสระปทุม

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2515-12-21

Identifier

P28-P32/2515

Files

P28 2515.jpg
P29 2515.jpg
P30 2515.jpg
P31 2515.jpg
P31 2515 (เธ”เน‰เธฒเธ™เธซเธฅเธฑเธ‡).jpg
P32 2515.jpg
P32 2515 (เธ”เน‰เธฒเธ™เธซเธฅเธฑเธ‡).jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์ , “พิธีทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วังสระปทุม,” KKU Archives, accessed February 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/852.

Output Formats