ภาพถ่ายปี 2515

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2515

Collection Items

การแข่งขันกีฬาระหว่างอาจารย์ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับข้าราชการโทรทัศน์ช่อง 5
P6/2515-การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
P7-11/2515-การแข่งขันวิ่งวิบาก
P12-16/2515-การแข่งขันแชร์บอล
P17-P19/2515-การแข่งขันฟุตบอล

การอบรมครูไม่มีวุฒิก่อนประจำการ รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์
ระหว่างวันที่ 19 ก.พ.-20 ก.ค. 2515
P20-P25/2515- การอบรมครูไม่วุฒิก่อนประจำการ รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ 19 ก.พ.-20 ก.ค. 2515

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2515
P26-P27/2515- การแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2515

พิธีทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาพยาบาลศาสตร์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วังสระปทุม
P28-P32/2515- พิธีทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วังสระปทุม
View all 4 items

Collection Tree