เเต่งตั้งคณะทำงานฐานข้อมูลสมาชิกกลาง สำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

เเต่งตั้งคณะทำงานฐานข้อมูลสมาชิกกลาง สำนักหอสมุด

Subject

ฐานข้อมูลสมาชิกกลาง

Description

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาฐานข้อมูลสมาชิกกลาง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Publisher


Date

2561-02-28

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

2021-02-081612756757.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “เเต่งตั้งคณะทำงานฐานข้อมูลสมาชิกกลาง สำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed June 6, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6507.

Output Formats