เเต่งตั้งคณะกรรมการทำงานโครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

เเต่งตั้งคณะกรรมการทำงานโครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด

Subject

โครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ

Description

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการสำรวจทรัพยากรสารสนเทส สำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Publisher


Date

2561-05-18

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

2021-02-081612761645.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “เเต่งตั้งคณะกรรมการทำงานโครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed February 8, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6489.

Output Formats