เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการรักการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้(Reading for Life Long Learning):ห้องสมุดเยาวชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนเเก่น

Dublin Core

Title

เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการรักการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้(Reading for Life Long Learning):ห้องสมุดเยาวชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนเเก่น

Subject

Reading for Life Long Learning

Description

เพื่อให้การดำเนินการโครงการส่งเสริมการรักการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Reading for Life Long Learning):ห้องสมุดเยาวชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนเเก่น 7 เเห่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Publisher


Date

2561-11-12

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

2021-02-101612929195.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการรักการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้(Reading for Life Long Learning):ห้องสมุดเยาวชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนเเก่น,” KKU Archives, accessed October 2, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6487.

Output Formats