เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลอีสานสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปี 2561

Dublin Core

Title

เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลอีสานสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปี 2561

Subject

เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลอีสานสนเทศ

Description

เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาศูนย์อีสานสนเทศ สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2561-01-24

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

2021-02-081612755430.pdf

Citation

สำนักหอสมุด , “เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลอีสานสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปี 2561,” KKU Archives, accessed August 8, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6485.

Output Formats