- พิธีลงนามสัญญาว่าจ้างศึกษาการสร้างแบบจำลองอุทกธรณีเพื่อการจัดการและการคาดคะเนกระจายดินในพื้นที่โครงการ โขง-ชี-มูล ระหว่าง กรมพัฒนาและส่งเสริมพลัง และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแถลงข่าว โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ และ ผศ.เกษม นนทชัย ผศ.ธนู พลวัฒน์

Dublin Core

Title

- พิธีลงนามสัญญาว่าจ้างศึกษาการสร้างแบบจำลองอุทกธรณีเพื่อการจัดการและการคาดคะเนกระจายดินในพื้นที่โครงการ โขง-ชี-มูล ระหว่าง กรมพัฒนาและส่งเสริมพลัง และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแถลงข่าว โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ และ ผศ.เกษม นนทชัย ผศ.ธนู พลวัฒน์

Date

2540/03/15

Identifier

F33/2540

Citation

“- พิธีลงนามสัญญาว่าจ้างศึกษาการสร้างแบบจำลองอุทกธรณีเพื่อการจัดการและการคาดคะเนกระจายดินในพื้นที่โครงการ โขง-ชี-มูล ระหว่าง กรมพัฒนาและส่งเสริมพลัง และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแถลงข่าว โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ และ ผศ.เกษม นนทชัย ผศ.ธนู พลวัฒน์,” KKU Archives, accessed July 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6316.

Output Formats