- การอบรมหลักสูตรวิทยาการระบาดชุมชน รุ่นที่ 4 17 มิ.ย. – 23 ส.ค. 2539 จัดโดย ศูนย์ระบาดวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม 4103 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี ผศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมด้วย

Dublin Core

Title

- การอบรมหลักสูตรวิทยาการระบาดชุมชน รุ่นที่ 4 17 มิ.ย. – 23 ส.ค. 2539 จัดโดย ศูนย์ระบาดวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม 4103 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี ผศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมด้วย

Date

2539/06/17

Identifier

F72/2539

Citation

“- การอบรมหลักสูตรวิทยาการระบาดชุมชน รุ่นที่ 4 17 มิ.ย. – 23 ส.ค. 2539 จัดโดย ศูนย์ระบาดวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม 4103 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี ผศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมด้วย,” KKU Archives, accessed April 19, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5981.