- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมวิชาการ เรื่อง “ภาวะผู้นำของบุคลากรสาธารณสุขในยุคโลกาภิวัตน์ ณ หอประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี ร่วมด้วย

Dublin Core

Title

- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมวิชาการ เรื่อง “ภาวะผู้นำของบุคลากรสาธารณสุขในยุคโลกาภิวัตน์ ณ หอประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี ร่วมด้วย

Date

2538/11/30-2538/12/01

Identifier

F112/2538

Citation

“- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมวิชาการ เรื่อง “ภาวะผู้นำของบุคลากรสาธารณสุขในยุคโลกาภิวัตน์ ณ หอประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี ร่วมด้วย,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5733.

Output Formats